1. vampalexa:

    ” Hindi bale nang tamad, Hindi naman pagod ” :D